Thumb a09f83437ca1436c1b3f4a5f6f909e6dfc14a75b

Esther Jacobs

Ik collecteer omdat

Een IC-opname is een zeer aangrijpende gebeurtenis voor patiënten en familie. De nasleep is vaak groot. Laten we zorgen voor bekendheid van het Post Intensive Care Syndroom, goede voorlichting en lotgenotencontact. IC-patiënten en naasten hebben onze steun hard nodig"

15 donateurs
€ 99 ingezameld