Thumb d89d225ca5261ae215180f0975acb3ee12bfb352

Saskia Zeebregts

Ik collecteer omdat

Het hard nodig is om onderzoek te doen naar de invloed van de periode op de IC voor een Corona patiënt. En naar de gevolgen van deze ziekte en het herstel.

1 donateur
€ 55 ingezameld