Thumb 7b15280203363335bfbfa021f3c99ef6d0582187

werkgroep nazorg FCIC

Ik collecteer omdat

we als ervaringsdeskundigen aan den lijve hebben ondervonden wat de gevolgen kunnen zijn van het doormaken van een kritieke ziekte en een ic opname. En omdat we als zorgprofessionals en onderzoekers bij onze werkzaamheden geconfronteerd én zeer getroffen worden door hoe groot de impact daarvan kan zijn op de kwaliteit van leven erna.
De werkgroep nazorg, streeft naar de ontwikkeling van een goed nazorgtraject voor ic- overlevers en hun naasten. Dat draagt namelijk bij aan het zo vroeg mogelijk signaleren van PICS-F gerelateerde klachten, waardoor behandeling en doorverwijzing tijdig gestart kan worden.
We zullen ons blijven inzetten voor deze belangrijke zaak.
Uw steun is daarbij heel erg welkom!

6 donateurs
€ 50 ingezameld